Clubblad ‘ de Alcideaan’

De exacte datum van het verschijnen van het eerste nummer van het clubblad “ de Alcideaan “ is niet te achterhalen. Wel is bekend dat op voorspraak van de toenmalige secretaris Arie Odding in 1933 het clubblad is opgericht. Onder redaktie van die secretaris zijn er vijftien nummers verschenen. Financiële omstandigheden en het feit dat een dergelijk nuttig en bindend orgaan niet door alle leden op prijs werd gesteld, zijn de redenen dat het bestuur heeft gemeend voorlopig het verschijnen van een clubblad te moeten stopzetten.

Hieronder een overzicht van de clubbladen per jaargang. Meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van het clubblad vind je onder het overzicht.

Voorkant Alcideaan

Door de jaren heen is het ontwerp van de cover van de Alcideaan regelmatig van design veranderd. Hieronder een kort overzicht van de verschillende ontwerpen.

Alcideaan

1960 – 1968

1969 – 1976

Alcideaan-voorkant-1977-1981

1977 – 1988

1988 – 2000

2001 – 2006

Geschiedenis Alcideaan

Tijdens een bestuursvergadering in januari 1935 komt de heer Steven Derksen met het voorstel om een zijns inziens zeer nodig clubblad weer in ere te herstellen. Tevergeefs, want het voorstel wordt verworpen. Meer dan anderhalf jaar later komt het lid G. Kok in de bestuursvergadering met de vraag of het niet mogelijk zou zijn het clubblad wederom te laten verschijnen. Of de omstandigheden in meer dan een jaar zo zijn veranderd of dat het bestuur de noodzaak van een clubblad nu ook inziet, maar het bestuur voelt er nu wel iets voor.

In het seizoen 1936-1937 verschijnt het clubblad “de Alcideaan” weer. In de oorlogsjaren wordt het moeilijk. In augustus 1941 moet het uitgeven van het clubblad helaas noodgedwongen worden stopgezet. Wegens papierschaarste mocht het niet meer verschijnen. Zodra de oorlog voorbij is, wordt alles weer in het werk gesteld “ de Alcideaan “ zo snel mogelijk op de been te helpen. Op 11 oktober 1945 komt het eerste na-oorlogse nummer uit. Er wordt met de nummering gewoon doorgeteld, waar men in 1941 is gebleven.

In de jaren daarop gaat het niet zo best met het clubblad. Het voortbestaan hangt aan een zijden draadje. Het bestuur en de supportersvereniging steken de koppen bij elkaar en vanaf dat moment, januari 1948, wordt “ de Alcideaan” onder gezamenlijk beheer uitgegeven. 

Tot nu toe moest men zich abonneren op het clubblad, maar vanaf januari 1960 verandert dat. De contributie wordt met 20 cent verhoogd en alle leden ontvangen nu het clubblad. Zo kunnen veel meer mensen worden bereikt voor mededelingen en andere informatie. Dat is niet de enige verandering. Kwam “de Alcideaan” vanaf het begin om de veertien dagen uit, vanaf nu verschijnt het elke maand.

Door de invoering van de sportvereniging in 1968 haakt de supportersverening af in deze samenwerking en is de voetbalvereniging weer alleen verantwoordelijk.

In 2003 is het bestuur van mening dat het verschijnen van het clubblad best van tien maal per jaar kan worden teruggebracht naar vijf. Moderne media als een website worden gezien als een nieuwe manier van informatieverstrekking. Het clubblad is vanaf dat moment nog slechts een blad met achtergrondinformatie. Het financiële aspect speelt hierbij natuurlijk ook een grote rol. Uiteindelijk is dit het begin van het einde van het clubblad “ de Alcideaan “, want in 2009 verdwijnt het clubblad helemaal.

Al bladerend en lezend in al die clubbladen uit het verleden geeft het een geweldig historisch overzicht van de club Alcides.