Jaarverslagen

Elk jaar wordt aan het eind van het jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, door het bestuur een zogenoemde verantwoording afgelegd van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarverslag. Gelukkig zijn er nog een heleboel jaarverslagen bewaard gebleven. Het oudste bewaarde jaarverslag is van het seizoen 1924 – 1925. 

1924 - 1930

1930 - 1940

1940 - 1950