Jaarverslag 1927 – 1928

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Jaarverslag 1927 – 1928

Dit jaarverslag is geschreven door L. de Boer (ook wel ‘Pa de Boer’ genoemd). Hij was in het seizoen 1927 – 1928 secretaris en in die hoedanigheid maakte hij het jaarverslag altijd in dichtvorm.

Jaarverslag der vereniging “ M.v.v. Alcides “ over het seizoen 1927 – ‘28.

Geacht bestuur en verdere Alcidesleden

’t Is nu al weer een jaar geleden

Dat ik ter ere van ’t feestseizoen

Besloot, m’n verslag op rijm te doen

‘k Vond toen zo’n aandachtig gehoor

Dat ik besloot: ‘k Ga er mee door

‘k Verzoek dus een ogenblik het woord

En hoop, dat ‘k met geduld wordt aangehoord

‘k Zal eerst weer de wedstrijden memoreren

Om daarna, mijne geachte heren

Enkele besluiten en feiten weer te geven

Die we ’t afgelopen seizoen mochten beleven.

Competitie 1e elftal

Den 11den van herfstmaand

Het sportterrein opgaand

Zag men op ’t modderig veld

G.V.V. en Alcides opgesteld

Ze openden het nieuw seizoen

Wie van de twee zou onderdoen ?

De strijd eindigde met vier-twee

Alcides nam de puntjes mee

18 september zochten we “Friesland” op

En maakte kennis met een kolderige pop

Hij stak z’n horens in de grond

Zodat men eerst na 4x tossen de beslissing vond

Het speelveld was een  ware lust

Doch 3-1 achterstand was ’t met de rust

Daarna was Spraakman weer in vorm

En kronkelde zich, gelijk een worm

Zodat, toen ’t spel een einde nam

Met 3-3 elk een punt toekwam

25 september, o sapperloot

Wat was hier toen de spanning groot

Be-Quick, de club van “ Appie Groen”

Eenmaal zelfs ’s lands kampioen

Vereerde Alcides met een bezoek

En kreeg ‘m met 4-2 aan de broek

2 oktober kwam hier G.V.A.V.

Dat viel de “ Blue Bands lang niet mee

Want de foermulieren naar Den Haag

Vermeldde voor hen een 3-2 nederlaag

Wel eindigde de wedstrijd met protest

Doch hier ging ’t mee als de rest

negen oktober met de boemel van 10.50 hier vandaan

Naar ’t oude Frisia op de Wilhelminalaan

’t Werd een fanatieke, forse strijd

Met 3-0 wonnen wij het pleit

16 oktober bracht F de Wolf, de “ Noorderheld”

Velocitas tegen ons in ’t veld

Bertus won alweer de toss

de “buitenspelval” stond mijlen los

van weerskanten werd er forsch gespeeld

de puntjes werden maar gedeeld

de leiding  was in de bekwame hand

van Rijk de Vries uit Twenteland

6 november, o, mensen, hoort,

toen leden we  een 6-1 nederlaag, ’t is ongehoord

Be Quick met Legger aan het hoofd

heeft ons deze kool gestoofd

4 december na een maandje rust

heeft Achilles er van gelust

met 3-1 wonnen we de strijd

een surprise door de Goede Sint bereid

in de dagen dat men hier wenste met mistletoe

en gaf ons met 4-1 op de kop

dat was de 11de decemberstrop

15 januai naar het verre Veendam

Kijk in de Vegte kreeg alle spieren lam

en na een mooie, open strijd

hebben w’ onze supporters met 2-1 verblijd

29 januari zagen we op ’t Alcidesveld

de club van Steenbergen opgesteld

beide partijen deden hun uiterste best

met grote moeite keerden w’ een protest

doordat dit te laat was ingediend

hebben we de puntjes met 4-3 verdiend

de 26e februari naar Leeuwarden heen

noodgedwongen liet ’t bestuur de spelers alleen

want met mooie schone woorden

ontvingen ze ons daar in het noorden

’t was in Leeuwarden bus

de “box” gaat dicht, vlak voor je neus

doch na een hevig, taai gevecht

werd de strijd met 3-3 beslecht.

4 maart was ’t een vinnige strijd

die wij “ Velo” hadden bereid

’t Was de mooiste van ’t seizoen

al moesten w’ ook met 5-1 nderdoen.

  1. maart naar G.V.A.V.

maakten wij een “ Unicum” mee

’t Was toen zo’n almachtige kou

dat Beelos in de Box maar lossen wou

en na heel veel kou te hebben geleden

waren we met 1-1 nog best tevreden

18 maart zagen we Frisia weer

dat zat vol woede op het leer

en in hun degradatieangst

trokken ze met 2-0 het strootje ’t langst

Veendam gaf ons met 2-1 ook een pils

maar ……. het was ook 1 april

en je weet, “ Aprilletje zoet

weet soms zelf niets wat hij doet.

de tweede Paasdag wordt berucht

dan is het steeds een reuzenklucht

met 11-0 bleef Achilles ons de baas

en Strik scheurde nog een pees, helaas

22 april maakten we tegen G.V.V.

het roemloze einde der competitie mee

want weet de hekensluiter je met 5-0 te slaan

dan kun je daar heerlijk op rusten gaan.

Andere Wedstrijden van ’t Eerste Elftal

De officiële opening is geweest

op de dag van het Groninger feest

waar wij het in alle eer en fatsoen

verloren van Velocitas , de kampioen

al hadden we de “ G.D.B “ ook nog zo graag

we boekten een 2-0 nederlaag.

De 30e van wijnmaand vriendschappelijk naar Almelo

naar de club van v.d. Kolk en Co

met 5-1 moesten we de mindere zijn

maar ’t diner was waarlijk meer dan fijn

de de “Fiat” was die dag niet erg op dreef

leed aan  verstopping, weet ik veel

het vijftal, dat toen achterbleef

keek van boosheid groen en geel

19 februari zag ons naar Enschede gaan

om tegen de sportclub in ’t veld te staan

voor de pauze hadden we niet veel te koop

doch de eindstand 5-3 gaf ons weer hoop

’t Was op de 1e pinksterdag

dat men U.V.V. hier zag

en laat ik even constateren

daar viel van die heren wat te leren

met 8-3 kregen we op de kop

en de penningmeester had een strop

hemelvaartsdag voor dag en dauw naar Sneek

de scheidsrechter was een beetje van streek

zodat Leeuwarden met 2-1 van ons won

wat het in de 2e wedstrijd niet meer kon

de 4e prijs werd door ’t lot nog meegenomen

doch ’t reisje is Kel niet recht bekomen.

29 april de dag van Fijenoord – ZAC

was ’t tweede van ZAC voor de beker hier ter stee

en werd met 6-2 ingemaakt

eindelijk weer eens een overwinning gesmaakt

de 6e mei trok ik met het elftal mee

naar de Boys in Enschede

de Twenten scoorden liefst acht keer

en wij redden net de eer

uit ’t oogpunt van liefdadigheid

speelden we 22 juni tegen M.S.C.

we loonden onze meerderheid

en kregen met 4-1 de beker mee

de 2e Pinksterdag, bij wijze van tractatie

ging naar Veldzicht een Alcidescombinatie

en kwam met 7-1 uit de strijd

wat ons ten zeerste heeft verblijd

Wedstrijden Aspiranten.

D’adspiranten zijn nog ongeslagen

al zijn het ook nog kleine blagen

Sparta 2 kon het niet kroppen

liet met 9-4 zich kloppen

Wilhelmina, wil goed horen

heeft met 7-0 verloren

MSC, d.w.z., d’adspiranten

klopten ze van alle kanten

eerst werd met 2-0 eens gewonnen

later werd nog weer begonnen

en werden ze met 8-1 geslagen

door onze kleine, vlugge blagen

terwijl ze, met 2 maal niet tevreden

het nog met 5-1 eens overdeden.

Competitie 2e elftal

september waren we bij Steenwijk  te gast

en werden hun zelfs tot last

want ze werden ingeheid

met 4-1 wonnen we de strijd

2 oktober ging ’t naar M.S.C.

Bennink speelde nu ook mee

met 4-1 werd de strijd beslist

doch menig kansje is gemist

de 9e oktober vond Alcides 2

de Drachtster keeper heel gedwee

hij liet voor elke dag een bal er door

met 9-0 was Geelzwart voor

16 oktober, de Velocitasdag

leverde S.S.C. ons tweede slag

wat ik nimmer had gedacht

’t ruilformulier werd met 2-0 thuisgebracht

’t leek haast één stuk apekool

drie pengels vlogen naast de goal

  1. oktober ging’t naar Gorredijk

en speelden we 3-3 of wel gelijk

dus staan we steeds nog aan de kop

ondanks de S.S.C. er strop

3 februari, dus 3 maanden later

begonnen we met een pengel te missen, dus een flater

maar wonnen toch van MSC met drie tegen één

doch ze waren bekaf, naar ’t scheen

26 februari zagen wij hier Gorredijk

maar speelden die dag niet gelijk

met 4-2 zijn w’er ingegaan

dus ’t kampioenschap naar de maandag

S.S.C. stond aan de kop

doch kreeg in Meppel nog een strop

met 3-1 werden ze 25 maart geslagen

en hebben zich toen slecht gedragen

Drachten moest ons nog ontvangen

stond al lang op ’t lijstje van verlangen

25 april werd de reis aanvaard

met 3-1 hebben wij ’t geklaard

Steenwijk moest nu hier nog spelen

doch door de S.S.C. krakelen

mocht de wedstrijd hier niet wezen

zoals men elders wel zal lezen

Om de “ beker “ van Noordelijk Voetbal Belang

Daar ons eerste elftal was gepromoveerd

werd het tweede met de “Bekerwedstrijden” vereerd

met 3-1 gingen ze 4 maart tegen M.S.C. er in

en waren dus “ uitgebekerd” direct in het begin

De Herinneringsspelden

Twaalf dappere heren

deden ons promoveren

maar, zegt ge bij u zelven

ze waren maar met hun elven

doch dan vergeet je Snijder

die verving een “ likdoornlijder”

en wie het dan wel waren,

die dit zaakje moesten klaren ?

’t waren Haverkamp, Kollen, Strik, Arendshorst en Jonkman

Kijk in de Vegte, Haverkamp en Spraakman,

Scheeres, Kroeskop en nog danser in het doel

en Snijder, die men later haalde van zijn stoel

tot loon ontvingen deze helden

de zilveren herinneringsspelden

De nieuwe shirts

Beweegt men zich in hogere sferen

dan mag er niets meer aan mankeren

daarom staken we de eerste elftalheren

maar eens netjes in de kleren

De Kleedkamer geverfd

Onze oude, zeer eerwaarde tent

die een ieder uwer kent

die muurvast zat op  Van der Wolde’s land

maar eind’lijk op het Sportterrein toch is beland

had zeer geleden van de lieve zon

zodat het haast niet langer kon

want zag je hem in zijn bleek gelaat

dan spraken daaruit nijd en haat

dus nam ’t bestuur het kloek besluit

“ Hij krijgt z’n haveloos jasje uit”

en zie hem nu eens deftig staan

zo in z’n kleurig feestgewaad

hij glimt nu weer vol levensmoed

geacht bestuur, dat doet ons goed

Slechte betalers of “ Barbertje moet hangen “

Als je niet op tijd betaalt

zoals het reglement bepaalt

dan krijg je nu een dreigbrief thuis

“Betalen” of het is niet pluis

je wordt eenvoudig geroyeerd

door  d’ NVB dan genegeerd

want die behartigt onze belangen

en zegt maar: “Barbertje moet hangen”

De Elftalcommissie

’t Vorig jaar heeft men mij er op gewezen

dat er over de 11 talcommissie ook iets  oest wezen

daarom heb ik dit college thans bedacht

opdat hun niet ’t vergeetboek wacht

Kerels met brede ruggen

Als je lid van de elftalcommissie bent

ben je een reuzebeste vent

zolang je club staat bovenaan

doch weten ze haar te verslaan

dan raakt de hele stad in draf

men schreeuwt het van de daken af

“Wat elftal breng je in het veld

zus en zo, moest het opgesteld

je bent er niet voor berekend man

je weet er geen syllabe van

maar wint het elftal daarna weer

dan waait er een heel andere sfeer

men roept “Hosanna” wat een vent

en óf hij ook de spelers kent

zo is voorwaar de voetbalsport

supporters brengen je op het bord

dus heb je niet een brede rug

trek je dan liever maar terug

daarom heil aan die commissie

die elke week weer met permissie

haar taak vervulde zonder haal

ondanks het hekelend gepraal

zich nimmer stoorde aan kritiek

of insinuatie van ’t publiek

doch steeds met ernstig beleid

de spelers zocht voor elke strijd

ze vormde tot een vaste ploeg

die vaak de zege met zich droeg

zodat bij ’t einde van ’t seizoen

ze slechts voor drie moesten onderdoen.

Terreinmisére of “ Sappele, sappele”

Door de zware regenval

bij ’t concours hippique

leek ’t Sportterrein een tranendal

’t was één modderkluk

het speelveld was finaal kapot

voor ons een nare tijd

niet oefenen, is toch al te zot

terwijl de kas ook lijdt

het bestuur der NV Sportterrein

het kende zijne plicht

en zei: “Het zal in orde zijn,

aleer de oogstmaand zwicht

men zette mannen op het veld

met schoppen, klein en groot

ook elders zag men hier en daar

een kuil vol modderig nat

dat alles moest, ’t is zonneklaar

weer effen zijn en plat

toen ging men ras, met kloeke hand

serieus met veel beleid

plaggen steken aan de rand

die werden neergevlijd

toen meende men: Het is weer klaar

speel nu maar weer kordaat

maar, lieve mensen, ’t was niet waar

’t terrein was desolaat

want toen we kwamen op het veld

bij d’ opening van het seizoen

toen was ’t er treurig mee gesteld

wat moesten we nu doen

’t veld leek een “ verstukte broek”

ja, dat is ’t beste beeld

en ging men eens op onderzoek

och, waarom het verheeld

dan vond men spoedig een moeras

neen, drijfzand leek het meer

waar ’t waarlijk hoogst gevaarlijk was

al viel men zich niet zeer

dit was me nu een raar geval

de club was slecht bij kas

en ’t was gewenst dus bovenal

dat er een wedstrijd was

besloten werd, met man en macht

te werken als een paard

al was men ook in “ zondagspracht”

men heeft zich niet gespaard

hier nam er één een schop ter hand

en wrikte heen en weer

als zocht hij pieren op het land

o nee, het was een meer

een ander groef een diepe kuil

of haalde een emmer aan

en droeg die, vol met drassig vuil

dan naar de buitenbaan

ook bezems zag men in de weer

geleid door kloeke hand

om onder veel geredeneer

te reinigen het land

en was een kuil niet diep genoeg

wijl men niet scheppen kon

men wierp het over ’n andere boeg

de slimheid overwon

men haalde platte kommen aan

van allerhande vorm

en kon weer aan het scheppen gaan

het vorderde enorm

de jongens deden ook al mee

ja, elk was in de weer

ze droegen plaggen, heel gedwee

en smakten ze terneer

men werkte zeer enthousiast

je zag het met plezier

en, zoals echte sportlui past

er was heel geen gemier

zelfs Pluvius de regenvorst

die ’s morgens knorrig was

en ’t hele veld had vol gemorst

verwijderde zich ras

maar ach, hij wist wel wat hij deed

hij glimlachte in z’n baard

en dacht: Je tijd is goed besteed,

kom, houd je maar bedaard”

wij allen lekkertjes weer naar huis

voldaan, doornat en vuil

ja, ‘k heb geloof ik, geen abuis

maar leeg was elke kuil

doch Pluvius kwam niet voor ’t licht

hij wachtte kalm z’n tijd

bekeek het met een wijs gezicht

men hoorde geen verwijt

maar zo een half uur vor de tijd

dat ’t spel een aanvang nam

toen riep hij heel verheugd en blij

“’t werd tijd, dat ik weer kwam

met wierp hij dikke stralen neer

zowat een uur aaneen

herschiep ’t veld weer in een meer

terwijl ’t publiek verscheen

zo speelden we, ondanks ons werk

toch in een modderpoel

doch ’t maakte onze kas weer sterk

en dat was toch ons doel

Verzekerd, dus niet bang meer.

Vroeger speelde je met angst

want nam je een opstopper in ontvangst

zodat je kromp al van de pijn

wat zou wellicht het liedje zijn ?

een dag of wat niet aan het werk

op ’t hoekje staan, daar bij de kerk

doch was de week dan op z’n end

je beurde niet een halve cent

’t was van ’t bestuur een goeigheid

als je wat werd toegereid

maar nu zijn angst en vrees aan kant

je peddelt moedig naar het land

je houdt je nimmer achterbaks

speelt niet meer futteloos of laks

maar werpt je moedig op de man

als je de bal niet halen kan

want geeft hij je een reuzenmep

zodat je poseert als bij een step

of hinkt als een invalide haas

een week lang loopt als houten Klaas

je geeft het bestuur maar even op

die zendt het dan wel verderop

en dan wordt met bekwame spoed

4 of 2 pop je per dag vergoed

dus jongens, hulde van ’t bestuur

dat brengt zo alles op den duur

maar langzaam aan in ’t goede spoor

‘k breng hun m’oprechte dank daarvoor

Eendracht en Gezelligheid ( clubavond)

bij ’t spelen was men wel bijeen

maar in de week ging elk alleen

dan was er niet een nauwe band

die werd ontbonden op ’t land

slechts zelden zag men ze samengaan

of ’t moest zijn met een meisje in een stille laan

dat was voorwaar geen goede geest

als je des zondags samen “ peest “

dan komt er vast geen clubverband

en heeft er altijd één het land

het wordt gekanker, soms krakeel

daarmee bereik je vast niet veel

en wat is het ook een raar gedoe

gaat d’ een hier en d’ ander daar naar toe

zodat je steeds in spanning zit

is ieder bij de strijd wel fit

’t bestuur nam deze zaak ter hand

bracht ’t clubavondje tot stand

dat echter, door de slechte kas

alleen voor 1e, soms voor ‘t 2e elftal was

nu vind je maandag zonder mis

tenminste als het niet St Niklaas is

bij Westerbeek in d’ achterzaal

de 1e of 2e elftalspelers allemaal

men bespreekt de wedstrijd van de vorige dag

waarbij elk zijn mening zeggen mag

men toont elkaar de fouten aan

en vraagt: “ Hoe zal ’t mooglijk beter gaan.

zo wordt met elftalcommissie en bestuur

vergaderd tot zo’n ellef uur

en is er niet een match geweer

dan is er weer een and’re geest

men kaart, biljart of babbelt wat

och, d’een weet dit d’ander dat

men voelt zich nu meer één geheel

men hoort haast niet meer van krakeel

’t gekanker in het veld is uit

’t gaat werklijk reuzenhard vooruit

dus hulde de gezelligheid

de clubavond heeft ons zeer verblijd

De Jolige Broeders

een nieuwe club werd opgericht

van mensen, afkerig van de jicht

waartegen ’t beste middel bleek, zonder mis

dat men ’s aan ’t fuiven is

ze trekken opgeruimd door ’t land

en fuiven is hun hechte band

daartegen is vast geen bezwaar

en toch is er wel een grote maar

want spelen zonder clubverband

daaraan heeft het bestuur het land

ze mogen dus veel spelen gaan

doch eerst zich met ’t bestuur verstaan,

Hoe we aanstaande jaar vriendschappelijk wedstrieden zult kriegen.

Onze schriever is een slechte maat

die ’t schrieven achterwege laat

nooit heb-we, zegt de tweede ploeg

een wedstried hoe beleefd we ’t him ook vroeg

die vent fult niks veur onze sport

’t wordt tied, dat hij wordt ommepord

want wij bint zeluers vragen goan

en kiek, min nam sebiet een wedstried an

dat is zo klaar dus as de zun

dat ’t him niks brommen kun

nou kriegt wij’t beter veur mekoar

en kemissie is er kant en kloar

die zurgt, as wij him vroagen goan

voor wedstrieden zelfs naar de moan.

Steenwijker  Sport Conflict

Steenwijker Sport Cycloon

Stoere Steenwijker Cowboys

Leest men van het prairieland

in ’t verre westen, over zee

dan leest men haast in ieder boek

wat of zo’n dapp’re cowboy doet

hij bracht de stad in rep en roer

sloeg alles, wat hij zag, terneer

en was zijn roe dan uitgewoed

dan toog hij aan de arbeid weer

maar voor het echter zover was

kwam soms de sheriff van het land

bracht hem met sabel en pistool

z’n slecht gedrag aan het verstand

zo zweepte laatst een hele ploeg

uit Steenwijk Meppel’s sportpubliek

gevolg: de sherif van de boterstad

verdreef op ’t laatst de hele kliek

en sprak: “ Je keert hier nimmer weer

speel en en lawaai maar in een and’re sfeer

Hoe de “ Elftalraad” aanstaande jaar waarken zel

Liedt Alcides een nederlaag

dan kriegt wij niet weer dat geploag

we zet ze niet weer daadlijk aan de diek

verploas ja niet de hele kliek

neen, hef er iemaand slecht espeuld

die aaltied zich hef offebeuld

dan rup w’hum veur de elftalroad

en wordt er lief met him eproat

Zeg, had ie pies in ’t lief, mien junk

dat ’t speulen so belabberd gunk

dan zegt zo’n junk: Joa, ‘k was so noar

maar zundag bin ik wel weer kloar

nou, dan is ’t bestig , broave vent

zurg, dat je dan weer beter bent

en is de zeerte niet aan kaant

och, heb dan toch maar niet het laand

wij komt met jou weer aan de proat

mien besteboekverzeerde moat

besproaken samen met verstaand

wie voor jou speulen zal op ’t laand

zo kriegie , zonder kwoad gezicht

een sterke ploeg die dut zun plicht

Onze voorzitter bedankt!

Onze voorzitter, de heer van Werven

die wij node zullen derven

sprak: “ ’t Is ter wille van m’n zaak

dat ik thans als preasis staak

doch ‘k leef met Alcides wel mee

zoals ik het tot dusver dee

en mocht men voor problemen staan

en wordt op mij ’n beroep gedaan

dan vindt men mij altijd bereid

en trek ik voor Alcides mee ten strijd

Secretaris N.C.V.B. en Elftalcommissie bedankt !

O. Jochem, wat heb jij gedaan

je laat ons in ons hemdje staan

o. Jochem, waarom blijf je niet ?

het leven scheelt ons thans geen biet

wie regelt nu d’ NCVB ?

wie deelt voortaan de wedstrijd mee ?

wie zoekt de nieuwe sterren op ?

wie krijgt de klachten op z’n kop ?

o, Jochem, ga je van ons heen

dan moet je hart wel zijn van steen

Onze financiën

De penningmeester heeft zopas

voor ons allemaal, helder als glas

de financiële kwestie belicht

wat zijn we aan zijn beleid een boel verplicht

hij is een penningmeester eerste klas

heel in ’t bijzonder voor een arme kas

als men hem de tijd maar laat

loopt er straks geen schuldeiser meer op straat

Vraag en aanbod

Wie kan, met één of meer solide borgen

ons een pot met beste lijm bezorgen

die ’t elftal aan mekaar doet kleven

zodat ze samen winnen of te zamen sneven

de kleefkracht moet enorm blijken

want anders kun je naar de duiten kijken

Ook gevraagd nog enthousiasmepillen

opdat allen tot het uiterste sappelen willen

en vol vuur de strijd aanbinden

om de weg, die naar ’t kampioenschap leidt, te vinden

ook de pillen moeten deugdelijk werken

wil de leverancier z’n brandkast sterken

aan ’t zelfde adres wordt aangeboden

omdat het niet meer is voor noden

een flinke portie egoïsme, wijl er is besloten

niet door alleenspel weer de kop te stoten

neen, ’t doel is, door vlug af te geven

ernstig naar de eerste plaats te streven

Alcides gestraft naar aanleiding van de wedstrijd Alcides – S.S.C.

Na de wedstrijd komt er heibel

iets waarvan ’t bestuur niet houdt

daad’lijk gaat ’t dit onderdrukken

voordat men nog erger brouwt

weldra is ’t terrein gezuiverd

ieder gaat gerust naar huis

en men denkt niet meer aan herrie

tot er komt een groot gedruis

onze leden blijven rustig

gaan voor ’t spektakel aan de kant

 gedragen zich zeer respectabel

wat getuigt van goed verstand

’t bestuur meldt, zoals is bevolen

’t geval volledig aan de Bond

en denkt: Ziezo, dat is in orde

dat zaakje is nu wel gezond

maar d’ NVB daar in het westen

gezeten om hun kop Boeljon

gaat druk en lang aan ’t delibereren

en slingert ons nog op de bon

lang heb ik er op zitten piekeren

voordat ik de reden vond

van deez’ schijnbaar wrede straf

van de edelen “ Voetbalbond”

eerst dacht ik, meer dan onbescheiden

wijl ik het niet verkroppen kon

zat er wellicht, ’t is toch moog’lijk

oude klare in de Boeljon

‘k ging de kopie eens overlezen

dacht niet meer aan de bitterfles

want SSC, zo luidde ’t opschrift

en ’t was getekend Alcides

en lees je slechts begin en einde

en laat je ’t midden weg, expres

dan staat er immers klaar en helder

Straf Steeds Club Alcides

De Reuzensupporter

een man met eenmaal grijze haren

maar sinds finaal er door gegroeid

kon het op een zondag thuis niet klaren

en koos ’t supportersdeel

voor dag en dauw het bed reeds uit

want ’t gaat naar Friesland toe

eerst schrijft hij nog een reek’ning uit

maar gooit de inktpot om

’t kleed er overheen gezwaaid

voor vrouwlief komt voor ’t licht

want anders had er wat gewaaid

dan vlucht hij treinwaarts heen

aandachtig kijkt hij naar de strijd

want daar zit spanning in

en grijpt een boot’rham, heel verblijd

de maag komt op ’t appel

wat kijkt hij glunder naar de worst

wat is die boot’rham fijn

al krijgt hij aanstonds misschien dorst

hij waagt er maar op

daar zet de linkervleugel voor

supporter komt in vuur

de bal vliegt er in enen door

de worst valt in het zand

verslagen stampt hij op de grond

en grijpt z’n paraplu

hij blikt venijnig in het rond

als zocht hij nieuwe worst

o, grote smart, een derde ramp

de paraplu, waarop hij leunt

staat in een dichte, zwarte damp

’t sigaartje viel er in

nu is supporter radeloos

en als men hem wat plaagt

dan wordt hij bijna, bijna boos

maar blijft geelzwart toch trouw

Aan de supporters

Hup “ supporters”, schraap je kelen

’t is verzoeken, geen bevelen

wie weet, wat dit seizoen zal geven

wat we dit jaar gaan beleven

want weldra zult ge kunnen merken

dat lijm en pillen gunstig werken

dan zult ge luidkeels moeten brullen

omdat ze heel vaak winnen zullen

en ergernis behoef je niet te vrezen

’t egoïsme is verkocht, zo heb je kunnen lezen

dus “ supporters”, wil je krachten sparen

brul straks maar ……. kom weer tot bedaren

In Memoriam

De “ Grote Maaier” is gekomen

en heeft ons dit seizoen ontnomen

Wietze Sinkeler uit het noorden

die wij zo gaarne fluiten hoorden

opdat z’n herinnering voort blijv’ leven

zijn deze regelen geschreven

Competitie 3e elftal

Het 3e elftal trok 23 oktober van leer

en verdedigde Alcides’ eer

met 5-3 werd Old Forward ingemaakt

zodat men reeds van kampioenschapslust blaakt

3 oktober zou op ’t sportterrein

Alcides 3 de gastvrouw van SSC 2 zijn

Alcides won alweer de strijd

met 6-1 kwamen ze uit het krijt

ons 3e werd al wat verwaand

doch op e 13e van de slachtmaand

zette PEC hun zege stop

en gaf ze liefst met 6-0 klop

27 november kwam Z.S.V. hierheen

en vond in Meppel ’t rijk alleen

want anders was hier niets te doen

we moesten met 4-3 onderdoen

11 december ging ’t naar Zwolsche Boys twee

toen wilden Hartsuiker en consorten ons niet mee

en door dit heel sportieve feit

verloren we met 3-2 de strijd

29 januari , terwijl Leeuwarden in Meppel was

kwam ’t derde in Zwolle lelijk te pas

want ze stootten tegen Z.S.V hun kop

kregen eventjes met 8-2 klop

19 februari naar Steenwijk 2 op bezoek

die kregen we niet aan de broek

met 4-1 gingen we naar huis

ja, ja, ons 3e is niet pluis

4 maart, toen ons eerste tegen Velo streed

en met 5-1 onderdeed

had ons 3e elftal een goede dag

won met 4-3 van Old Forward 1 de slag

8 april naar Zwolsche Boys twee

men vond die heren niet gedwee

met 4-3 werden we verslagen

dus geen reden nog tot klagen

15 april , naar P.E.C. drie

dat wil zeggen, ons derde, als ik goed zie

met 2-4 verloren, we de slag

op deze laatste competitiedag

Competitie 4e elftal

voor ’t vierde was ’t een slecht begin

24 november maakten de Boys ons in

met 10-3 kregen we op de kop

’t was, wat je noemt, een reuzenstrop

4 december kwam hier Z.A.C.

en nam de beide puntjes mee

even zij nog hier vermeld

massy wassens was de ster van ’t veld

11 december naar M.S.C. met 8 of 9 man

wat dus van “lef” getuigen kan

doch ’t zat ‘m in ’t vierde elftal niet alleen

dat we de strijd verloren met 5 – 1

5 februari kwam P.E.C. vier op bezoek

Alcides kreeg ‘m met 0-4 op de broek

jongens, dat loopt in de gaten

zorgt voor betere resultaten

25 februari bij Pleine 2 op bezoek

en och, we gingen er in als koek

met 8-2 werden we ingemaakt

en wat je noemt, voorgoed gekraakt

18 maart al weer op Zwolle aan 

om tegen P.E.C. vier in ’t veld te staan

met 7-3 verloren, dus nog geen puntje binnen

misschien ze van nu af aan beginnen

25 maart begint de glorie

‘k had wel goed voorspeld, potverdorie

met 2-1 werd M.S.C. verslagen

ja,ja, ’t begon nu eerst te dagen

8 april naar Pleine heen

doch toen vervloog de hoop meteen

met 5-2 moesten we huiswaarts keren

geen nood, we zullen ’t nog wel leren

29 april, onder leiding van J. van Sleen

trokken we weer naar Zwolle heen

Z.A.C. bleek lang niet voor de poes

sloeg ons met 7-1 tot moes

13 mei, de laatste competitiedag

leverden we Boys 3 te Zwolle slag

en om te komen tot een goed besluit

maakten we met 3-2 de puntjes buit

Wreed verstoord

’t was op een schone zomerdag

de zon scheen heerlijk warm

terwijl men nergens wolkjes zag

wat wil je meer, och arm

het was toevallig oefendag

maar niet veel animo

terwijl er, alhoewel ’t niet mag

een muziekkorps blies “ fortissimo”

een paartje liep het terrein eens rond

en loerde het luchtruim door

of ’t niet een dreigend wolkje vond

maar ach, er was geen spoor

doch ’t was die avond drukkend heet

en trapt men dan wat druk

dan weet een ieder, dat men zweet

voor ’t paartje een geluk

er vielen immers druppels neer

al waren ze ook van zweet

en de jongeling sprak, zo roerend teer

‘k geloof , dat het reegnen giet

“Ja”, zei het meisje, “ welk verdriet”

wat jammer voor mijn hoed

en als je zelfs geen wolkje ziet

dan maak je ook geen spoed

“Kom”, sprak de jongeling tot zijn lief

wij schuilen voor de bui

want nat te worden hartedief

daaraan heb ik de brui

gearmd snelt ’t paartje naar de tent

de deur stond immers los

en och, wat zat het daar patent

zo zacht haast, als op ’t mos

ze spraken saam op zachte toon

beducht voor ’t boze weer

elk vond het leven wonderschoon

en samen nog te meer

daar klonk het plots’ling luid en wreed

“ Zeg, scheer je weg van hier

en daar men het niet daad’lijk deed

kom, haast je, geen gemier

daar was dus toch de donderslag

bij klare, heldere lucht

waarvoor reeds de gehele dag

het paartje was beducht

ze worden beide bleek van schrik

en stott’ren “ Wat een slag”

en vluchten weg met schuwen blik

begeleid door luid gelach

Hiermede, M.H., is mijn “ Jaarverslag 1927 – 1928” ten einde.

‘k Spreek de wens uit, dat dit wederom een nederige bijdrage moge zijn tot de geschiedenis van onze V.V. “ Alcides”, welke ons allen zo na aan het hart ligt.

Meppel, 29 augustus 1928

de secretaris

L. de Boer